نظریه سی پی اچ دربابت نور

 

ماده و پاد ماده

فرآیند جالبی تحت عنوان تولید زوج ماده - پاد ماده وجود دارد که از نظر اهمیت و مفاهیم بنیادی بی نظیر است. تولید و واپاشی زوج یک مثال بسیار بارز و عالی از تبدیل انرژی به ماده  و بالعکس است. بررسی نظری این پدیده نخستین بار توسط دیراک در سال 1928 صورت گرفت. دیراک با حل معادله:

بصورت

به جای آنکه قسمت منفی انرژی را به دلیل غیر فیزیکی بودن آن کنار بگذارد، به پژوهش پیرامون پیامدهای تمامی معادله پرداخت و به نتایج بسیار جالبی رسید. به طور خلاصه دیراک با توجه به قسمت منفی رابطه ی بالا وجود پاد ماده را پیشگویی کرد. اگر این پیشگویی درست می بود، می بایست برای ذره ای مانند الکترون، ذره ی دیگری وجود داشته باشد که حرم حالت سکون آن برابر جرم الکترون باشد. تجزیه تحلیل دیراک چنین نشان می داد که این ذره باید دارای بار الکتریکی مثبت باشد. چهار سال بعد، آندرسن این ذره را در اشعه ی کیهانی کشف کرد و آن را پوزیترون نامیدند. بعدها در آزمایشگاه نیز با واپاشی فوتون زوج الکترون - پوزیترون تولید شد. فوتونی با انرژی زیاد(فوتون گاما)، تمامی انرژی E=hv خود را در برخورد با هسته از دست می دهد و یک زوج الکترون - پوزیترون می آفریند. پوزیترون ذره ای است که کلیه ی خواص آن با خواص الکترون یکسان است مگر بار الکتریکی و علامت گشاور مغناطیسی آن، زیرا بار الکتریکی پوزیترون مثبت است.

تولید زوج الکترون - پوزیترون

در فرآیند تولید زوج الکترون - پوزیترون اصولی باید محفوظ بماند تا این پدیده روی دهد. این اصول عبارتند از بقای انرژی نسبیتی کل، بقای اندازه حرکت و بقای بار الکتریکی، زیرا فوتون از نظر الکتریکی خنثی است و مجموع بارهای الکتریکی بعد از تولید نیز باید صفر باشد.

در ارتباط با تولید زوج، فرایند معکوسی وجود دارد که نابودی زوج نامیده می شود. یک الکترون و یک پوزیترون مجاور یکدیگر، در هم ادغام می شوند و به جای آن انرژی تابشی به وجود می آید.

 

نابودی زوج

امروزه مشاهده ی تولید و واپاشی زوج الکترون - پوزیترون در آزمایشگاه یک پدیده ی عادی بشمار می رود. در سال 1955 برای نخستین بار زوجهای پروتون- پاد پروتون و نوترون - پاد نوترون در آزمایشگاه آفریده شدند.

 توجه به نحوه ی تولید زوج الکترون – پوزیترون می تواند در شناخت منشاء نیروی الکتریکی موثر باشد، بهمین دلیل این بحث مطرح شد. قبل از تولید زوج الکترون – پوزیترون، یک فوتون با انرژی بالا وجود داشت و فوتون نیز از نظر بار الکتریکی خنثی است. اما بعد از تولید زوج الکترون – پوزیترون، دو ذره ی باردار بوجود می آید که هر یک دارای یک میدان الکتریکی مخالف هستند. این فرایند را چگونه می توان توجیه کرد؟ نمی توانیم از این فرایند بسادگی بگذریم، زیرا نشانه های بسیار آشکاری وجود دارد که ما را در شناخت منشاء بار الکتریکی رهنمون شود.

فوتون و بار الکتریکی

 می دانیم یک فوتون حامل دو میدان الکتریکی و مغناطیسی عمود بر هم است. اما این تنها کافی نیست که بتوانیم به نتیجه مورد نظر برسیم، بلکه باید تاثیر میدان گرانشی را بر فوتون نیز مد نظر قرار دهیم و آنگاه با دیدی متفاوت همه ی این موارد را جمع بندی کرده و نتیجه گیری کنیم. 

بیایید یکبار دیگر به رفتار فوتون در میدان گرانشی توجه کنیم. در فصل دوم دیدیم که یک فوتون دارای جرمی برابر  

m=hv/c2

است. بنابراین وزن این فوتون در میدان گرانشی زمین برابر خواهد شد با  

mg=(hv/c2)g

فرض کنیم فوتون در سقوط قائم بطرف زمین به فاصله yسقوط کند. در اینصورت طبق قانون بقای انرژی خواهیم داشت

 hv'=hv+mgy

شکل زیر حرکت فوتون در حال سقوط در یک میدان گرانشی را نشان می دهد که با ورود گراویتونها به آن انرژی (جرم)، فرکانس و شدت میدانهای الکتریکی و مغناطیسی آن افزایش می یابد.

در هر صورت آزمایش های انجام شده روی زمین هم نشان می دهد که با سقوط فوتون در میدان گرانشی، انرژی آن افزایش می یابد و همین انرژی در تولید زوج الکترون – پوزیترون به دو بار الکتریکی مخالف می گردد. حال فرایند را از این منظر نگاه کنید

بار الکتریکی  <=  انرژی الکترومغناطیسی

بار الکتریکی مثبت + بار الکتریکی منفی <=    انرژی الکترومغناطیسی

در این فرایند نکات قابل توجهی وجود دارد:

یک : گرانش از ذراتی تشکیل شده که دارای خواص الکتریکی هستند (بار – رنگ).

دو- فوتون نیز از دو نوع بار-رنگ مثبت و منفی تشکیل می شود که تعداد آنها در ساختمان فوتون برابرند. بهمین دلیل فوتون از نظر الکتریکی خنثی است. شکل زیر

سه - در فرایند تولید زوج ماده – پاد ماده، بار رنگ های منفی در کنار هم قرار می گیرند و بار الکتریکی منفی را ایجاد می کنند. بار – رنگ های مثبت نیز با هم ترکیب شده و بار الکتریکی مثبت را بوجود می آورند. شکل زیر

 

هنگام تولید زوج ماده - پاد ماده بار-رنگهای مثبت با هم جمع شده و ذره ی باردار مثبت بوجود می آید

 

هنگام تولید زوج ماده - پاد ماده بار-رنگهای منفی با هم جمع شده و ذره ی باردار منفی بوجود می آید

چهار : علت ترکیب گراویتونها با یکدیگر خاصیت بار – رنگی آنهاست. بهمین دلیل خلا می تواند انرژی تولید کند.

بار-رنگها دارای اسپین هستند و ذرات نیز دارای اسپین می باشند. فیلمهای زیر که توسط دوست عزیز آقای محمدرضا حسینی ساخته شده است، بخوبی بار-رنگها و اسپین آنها را در ساختمان فوتون و ذرات باردار نظیر الکترون و پوزیترون نشان می دهد. در مورد کوارکهای مثبت و منفی نیز بهمین ترتیب است. فیلمهای زیر با استفاده از

  
نویسنده : علی میرزای شیخی آبادی 09188376730 ; ساعت ٩:۳٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳ اسفند ،۱۳۸۸
تگ ها :

نحوه اکسيد شدن سريع طلا

آیا میدانید طلا هم مانند دیگر فلزات اکسید شونده به ساده گی اکسید می شود ؟

طلا در یک جمله کوچک از عناصری است که درطبیعت  بدلیل عدم پذیرش هیدروژن محیطی قالب فلزی خودرا حفظ کرده ودر صورت پذیرش به خلوص طلا اضافه می شود.

انجام یک آزمایش ساده جهت اکسید کردن طلا !

1-   تیغه طلای خالص به وزن مشخص .

2-   مقدار مشخص آب مقطر.

3-   چند قطره اسید سولفوریک مر ک .

4-   مقدار100میلی گرم نمک naclخالص

5-   ظرف نا رسانا .

6-   الکترودی از کربن.

     7-منبع تغذیه جریان الکتریکی DC  به مقدار سه ولت.

برای انجام آزمایش در ظرف آب ونمک واسید را مخلوط کرده وتیغه طلا را در الکترود آند مثبت قرار وکربن را در الکترود منفی میدهیم که با عبور جریان ازالکترودها در کاتد گاز هیدروژن آزاد می شود ودر آند  هم زمان گاز اکسیژن آزاد وطلا به صورت محلول زرد ی در آب حل می شود که این محلول اکسید طلا می باشد که خود اکسید کننده بسیار قوی هست .

اگر دوظرف جداگانه داشته باشییم که الکترولیت همان الکترولیت گفته شده باشد ولی بجای طلا درآندازمس استفاده کنیم در رقابت برای اکسید شدن بین طلا ومس مشاهده میشود که طلا در این عمل پابپای مس اکسید می شود . چرا؟

 

اما طرح یک سئوال چرا در آند دو رویداد اتفاق می افتد . 1- اکسیژن آزاد میشود .2- طلا اکسید می شود ......چرا ؟

وسئوال دیگر در محلول بدست آمده چرا اگر با بر داشتن طلا از آند مس قرار دهیم محلول طلای بدست آمده بجای آنکه در کاتد احیاء شود در آند احیاء میگردد واصولا" چرا طلا در آند احیاء میشود .؟ آیا طلا بصورت طلا منفی در آمده که در آند الکترون اضافه خود را از دست می دهد ؟ پس چرا این محلول ( طلا محلول شده در الکترولیت حاصله خود اکسید کننده قوی می باشد)       چرا؟

وچرا های بسیاری دیگر در تشریح این آزمایش ساده .

 

اما باز چرا اگر تنها اسید سولفوریک بعنوان کاتا لیزر محلول استفاده شود  در آند تنها اتفاق آزاد شدن اکسیژن است وبرای سایر اسید ها هم همین حالت ولی نقش نمک nacl در این بین چی میتواند باشد . آیا علوم شیمی قادر به جواب گوی به این آزمایشات ساده وابتدای هست اگر نیست پس حامیان این علم چه دفاعی از آن دارند وچرا نمی خواهند بخود بقبولانند که این علم دیگر به بنبست رسیده است ............

  
نویسنده : علی میرزای شیخی آبادی 09188376730 ; ساعت ۱٠:٥٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۸ خرداد ،۱۳۸٦
تگ ها :

کشفيات حاصله ......

بنام خدا وند جهان آفرین.

خوانندگان محترم وبلاگ atomali باسلام خدمت شما عزیزان محترم ومحترمه که در هرگوشه این جهان می باشید .

اینجانب به لطف طراح اصلی جهان هستی توانسته ام به قوانین واصول آزمایشگاهی زیر نائل شوم که جمعا" در آزمایشگاه  با وسایل مربوطه وجدید ساخته شده توسط اینجانب تثبیت آزمایشگاهی شده به گونه ای که آزمایش پیشتر از تئوری میباشد. وتئوری واصل تعریف هر عنوان از آزمایش لازم گرفته شده است (تئوری برحسب آزمایش نوشته شده است).

لذا بدلیل امنیت این قوانین جدید اینجانب قادر به توضیح کلی آنها نمی باشم تا زمان مقرر که لازم شود وبناچار شرحهای اندک برای هر اصل منظور شده که امید است شما عزیزان را سر درگم نسازد ومنتظر باشید که به امید خداوند بزودی تعریف کلی آنها منظور خواهد شود .

قوانین وآزمایشات تثبیت شده جدید به شرح ذیل میباشد که همگی بتکرار آزمایش وجوابها یکی بوده 1-الگوی اتمی جدید(بر حسب این الگو.. اتم فاقد هسته اتمی می باشد وهر اتم از دو بنیاد +و- یا بار +و- تشکیل شده است که با روابط خاص فیزیکی همجوار شده که از این مجاورت دو بار +و- ساختمان اولیه یک اتم شکل می گیرد)و ........

2- تعریف الکتریسیته بر حسب این الگوی اتمی جدید .( دراین تعریف جدید وتثبیت شده تنها الکترونها نیستند که ایجاد گر جریانات الکتریسیته می باشند بلکه بارهای مثبت +هم درراستای حرکت الکترونها در حرکت ودر تولیدآن جریانات اثر مساوی دارندو این اصل درآزمایشگاه تثبیت شده به بارها).

3- تعریف عمل الکترولیز جدید برحسب تعریف جدید الکتریسیته . ( درعمل الکترولیز انجام شده درهر دو الکترود کاتد وآند عمل اکسید واحیا صورت میگیرد یعنی هم درالکترودآند عمل اکسید واحیا صورت میگیرد هم درالکترودکاتددرواقع درالکترود آند با انتقال بارهای مثبت به الکترولیز بنیادهای منفی گرفته وبنیادهای مثبت آزاد در محلول ودر الکترود کاتد بنیادهای مثبت گرفته وبنیادهای منفی آن اتم درواکنش درمحلول آزاد رادیکالی میشوند این آزمایش به بارها انجام ونتیجه ثا بت بوده )

4- الکترولیز های تک الکترودی با جریانات 15000ولت DC واثرات ونتایج شگفت انگیز آن برای مواد در الکترولیز .

5- کشف عنصر اولیه تشکیل دهنده جهان هستی (آب). وتبدیل  اّب دو بار تقطیر به عناصری چون (طلا. آهن.مس .....) وتثبیت آیه مبارکه 30 سوره انبیاء.

6- تثبیت اینکه هیدروژن در ترکیبات خود در تشکیل مواد دارای ظرفیت های مختلفی مباشد برای هیدروژن ظرفیت از حالت بار تا فلز  شدن وجوددارد .تثبیت شده در آزمایشگاه

7- تهیه هیدروکربنهای جدید برحسب ظرفیتهای مختلف هیدروژن در ترکیبات خود وجایگزینی هیدروژن آب بجای هیدروژن یک هیدروکربن وتحصیل هیدروکربن جدید که هم چگال با آّب شده ودر آن معلق میشود/.

8- تولید اکسیژن بصورت بنیان منفی که پذیرنده بنیادهای مثبت میباشد یعنی در واقع طبق تعاریف اتم کنونی (اتم اکسیژن بدون هسته اتمی) !

9- پیوند کربن به آب وتحصیل یک ماده جدید.

10- تبدیل فلز مس به فلز آهن .

11-وکلی قوانین وآزمایشات جدید در شیمی ..........

12- حرکت نور بستگی به شکل منبع مولد آن داشته وبه صورت اتمی منتشر میشود (اتم جدید)

13- سرعت یک اتم نوری بستگی به سرعت خروجی آن اتم از منبع مولد آن دارد .

14- رابطه بین گرانش یک جرم ونیروی حالت آن جرم .

15- انفجار بزرگ واثر نیروی گرانش در ایجاد کهکشانها .............

  

نویسنده : علی میرزای شیخی آبادی 09188376730 ; ساعت ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢ آذر ،۱۳۸٥
تگ ها :

تعريف جريان الکتريسيته والکتروليز جديد وتبديل ماده به الکتريسيته

بنام خداوند مهربان.

الکتریسیته به زبان ساده . الکتریسیته که همان حرکت الکترونها دریک مدار بسته می باشد که دریک پیل خشک الکترونها در اثر انجام واکنش در پیل تولید وآزاد

ویک الکترون تولید شده توانسته درمدار حاصل بین دو قطب +و- آن پیل از قطب – به طرف قطب+ حرکت نماید که این حرکت الکترون یا الکترونها باعث ایجاد الکتریسیته درآن مدار شده .در واقع می خواهم بگویم که علم فیزیک براین با ور است که تنها حرکت الکترون دراین چرخه باعث وبانی ایجاد التریسیته می باشد . درحالیکه این چنین نیست؟

اکنون جهت تثبیت خلاف قوانین فیزیک در الکتریسیته  باجریان ایجاد شده عمل الکترولیز را انجام میدهیم که برما روشن شود تنها حرکت الکترونها ایجاد گر جریان الکتریسیته نمی تواند باشد بلکه بقول علم فیزیک پرتونها هم دراین جریان درحرکت هستند که ما حرکت آنها را نادیده گرفته ایم. که به زبان سادتر باید گفت در الکتریسیته ایجاد شده دریک منبع مولد هم الکترونها درحرکت هستند هم هسته یا بنیادهای مثبت یک اتم .

الکترولیز با جریان ایجادشده را انجام می دهیم همچنان که میدانید وبر ما تعریف کرده اند درالکترود + یاآند تنها عمل الکترون گیری صورت می گیرد ودرالکترود

منفی عمل الکترون دهی درکاتد که نقش الکترون دهی انجام میدهد مولکول آب توانسته یک H + راازدست داده که این H +باگرفتن الکترون از کاتد بصورت H

خنثی با H خنثی تولیدی دیگر اتم گازی هیدروژن را حاصل که در کاتد آزاد .اما دراینجا ما دوتا الکترون درo دو بار منفی داریم که توانسته درالکترود + آنها رااز

دست داده وگاز اکسیژن راحاصل که درآند آزاد یا درمحلول حل میشود .درحالی که این چنین نبوده و نیست .در عمل ایجاد تولید الکتریسیته در واقع مادو نوع

حرکت رادرمدار ایجادشده داریم حرکت بنیادهای منفی یا الکترونها حرکت بنیادهای مثبت یا پرتونها.

عمل وآزمایش الکترولیز در واقع این گونه انجام میگیرد .درکاتد بنیادهای منفی جریان الکتریسیته تولید شده ازمنبع مولدآن توسط هیدروژنها در اتم نه مولکول آب جذب

و اتم هیدروژن را حاصل (درواقع چهار لایه مثبت هیدروژن از هفت لایه اتم آب به میزان' n تعداد ذره +از nتعداد ذره+ هیدروژن در یک اتم آب جدا وبا nتعداد ذره منفی تولید شده درکاتد جریان حاصله توانسته اتم هیدروژن n' ذره+ ازاتم آب وnتعدادذره – از جریان تولیدی را حاصل وبصورت گاز هیدروژن درکاتد خارج شود ازطرفی

از اتم آّب بنیان +ازدست داده این عمل گرفتن بنیانهای +یا هیدروژن تا آنجای ادامه می یابد که اتم آب مورد بحث بکل بنیادهای مثبت خود راازدست داده وتنها بنیاد های منفی آن باقی می ماند که بصورت رادیکالی در محیط باقی که بطرف آند حرکت تادرآنجا کسب پروتون یابنیاد مثبت بنماید.امادرالکترود مثبت یاآند این اتفاقها می افتد

حضور بنیادهای مثبت یاپرتونها درالکترود آند باعث جذب بنیادهای منفی اتم آب اطراف خودشده که باگرفتن بنیادهای منفی ازاتم هفت لایه ای آب میزانn'تعداد ذره منفی ازnتعدادذزمنفی یابنیان اکسیژن آب گرفته واتم اکسیژن' nتعداد ذره منفی گرفته ازn تعدادذره منفی بنیان اکسیژن آب باnتعدادذره مثبت ازالکترود آند اتم اکسیژن راحاصل

که یابصورت گاز درآند آزاد یادر محلول حل میشود. ازطرفی بنیانهای هیدروژن+ باقی مانده از اتم آب چون تحت هیچ شرایطی حالت رادیکالی به خود نمی گیرند به الکترود آند حمله ور شده وآن را غیر ازAuباشد هیدرید می نمایند. هیدرید های آند به همین دلیل در کاتد بااز دست دادن هیدروژن درکاتد احیا میشوند .

اینجانب آزمایشات بیان شده فوق را برحسب جریانات DC باولتاژهای بین15000ولت تا20000ولت انجام داده که صورت انجام آزمایش بصورت تک الکترودی بوده

که بینش مارا نسبت به آنچکه هست وآنچکه گفته اند دگرگون می کند.وبرما مشخص می شود که -1- حرکت جریانات الکتریسیته چگونه است (درواقع بنیانهای + هم درجریانات الکتریسیته حضوردارند .)-2- عمل الکترولیز بگونه ای دیگر انجام می گیرد که ماازآن بیخبر هستیم.

          اینجانب باانجام 10 آزمایش روشن ومشخص نشان خواهم داد حرکت جریانات الکتریسیته چگونه است که هم حرکت بنیادهای + داریم وهم حرکت بنیانهای-

که با تثبیت این عمل برما چگونگی عمل الکترولیز هم مشخص خواهد شد.

درواقع هنگام تولیدجریان الکتریسیته توسط هرمنبع مولد اتمهای تحت واکنش که درساختمان اتمی خوددرهرلایه متشکله ازذرات بارهای +و- ایجادشده اندتعدادبارهای+و-برای هراتم تحت واکنش بتناسب خروج هربنیان +و- از تعداد ذرات تشکیل دهند آن اتم کاهش واز جرم آن هم کم میشود.یعنی بفرض مثال اگر برای هرلایه+درآن اتم ۱۰۰۰ذره +تشکیل دهنده منظور کنیم. وبرای هرلایه منفی هم ۵۰۰ ذره منفی تشکیل دهنده منظور کنیم . باخروج مثلا ۴ذره+و۳ذره منفی بصورت تناوبی ازآن اتم تعداد ذرات باقی مانده درچهار لایه مثبت برای هر لایه به ۹۹۶ذره باقیمانده می رسدوبرای هرلایه منفی این تعداد به ۴۹۷ ذره منفی درهرلایه میرسد.

لذا با محاسبات بعمل آمد برماروشن خواهد شد که عبور جریانهای مستقیم ومتناوب چگونه انجام می گیردوجریانات الکتریسیته ازجنس ماده می باشد .وهنگام تولید جریانات

الکتریسیته منبع مولد آن مرتب کاهش وزن می یابد وماده تبدیل به بار الکتریکی والکتریسیته میشود.وچون این کاهش وزن محسوس نمی باشد مارابه اندیشه ای دیگر

می برد که درآن هستیم.

  
نویسنده : علی میرزای شیخی آبادی 09188376730 ; ساعت ۳:٤٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۸ آبان ،۱۳۸٥
تگ ها :

شرح مختصر حالات ماده

بنام خدا.

پنج حالت ماده . ( بار.نور.گاز.مایع.جامد)

خداوند مهربان  اساس وبنای ابتدای خلقت جهان را از تفکر آغاز نمود .

تفکر درعلم فلسفه. وبار الکتریکی درعلم فیزیک .

متکفر والا برای جهان مادی پنج حالت راقرارداد واو جهان رااز حالت اول آغاز نمود.

حالت اول ماده . ماده دربنیاد خود تشکیل شده است از مجموعه ای از تداخل دو بار الکتریکی +و-  .n تعداد ذره +وn' تعداد ذزه -  که بنحوه ای خواص ...... همجوار شده

وازاین مجاورت دو بار+و- اولین اتم بنیادین یک عنصر متولد و وزن آن معادل وزن مجموع n وn' ذزه +و- تشکیل دهنده آن می باشد . این حا لت ابتدای درتمام عناصر

مشترک و واحد بوده (( اولین حا لت اتم در عناصر مختلف تشکیل شده ار n تعداد ذزه+n' تعداد ذزه – که با شکل هندسی خا ص ومنزم ...... همپو شانی اتمی راایجاد

وار اثر این همپوشانی اولین اتم مشترک عناصر مختلف شکل بوجود می آید)) تعریف اولیه.

حالت دوم ماده. نور در فیزیک وروح در فلسفه .

نور . نور از تجمع مشخص n تعداد اتم تعریف شده مشخص تشکیل شده که حا لت دوم ماده را به خود اختصاص می دهد.(چنانچه بتوانیم که توانسته ایم m عدد اتم مرحله اولین را متراکم کرده دریک ظرف تعریف شده وبا n متر محا سبه شده به حرکت درآوریم حالت دو ماده پدیدار می شود که میتوان گفت نور مرحله دو م ماده می ب

اشدکه از تراکم دو یا چند اتم مرحله اول بوجود آمده است.) تعر یف اولیه.

حالت سوم ماده گاز می باشد .

هرگاه بتوانیم تراکم تعدادی اتمهای نور رااز n عدددرواحد حجم بهn' عدددرهمان واحد برسانیم تراکم اتمی حاصله برای اتمهای نورحالت سوم ماده یعنی گاز راایجادمنماید.

حالت چهارم ماده.

حالت تبدیل نور به گاز  برای تبدیل گاز به مایع.

حالت پنجم ماده.

دراین حالت هم بمانند حالت تبدیل گاز به مایع است.(حالت مایع به جامد)

 

حالات عکس

همان گونه که قادریم ماده راازحالت اول تاحالت پنجم ایجاد سازیم بر عکس می توانی ماده رااز حالت پنجم تاحالت اول انتقال وایجادسازیم یعنی تبدیل یک عنصراز جامد به

بارالکتریکی.

 

تناقض علم درتعریف نور وماهیت آن .علم فیزیک کنونی نوررا انرژی حاصل ازجابجای یک الکترون ازمدار به مدار پاینتر خود میداند ازیک طرف براین باور رسیده که

نورازجنس ماد ه می باشد.

  
نویسنده : علی میرزای شیخی آبادی 09188376730 ; ساعت ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۱ آبان ،۱۳۸٥
تگ ها :

توليد اولين اکسيژن بدون هسته

بنام خداوند.

باسلام خدمت شمااساتید ومحققیا"ودانشجویان گرامی .

اینجانب آزمایشی رابه دانشگاه رازی کرمانشاه ارائه نمودم که بعداز گذشت 6 ماه تمام بحث وبرسی دو گروه شیمی وفیزیک نتیجه ای نگرفته وسئوالات ایجاد شده به قوت خودباقی ماند.

امروز ازشما دانش دوست عزیز می خواهم بامطالعه این نوشته ها هم به علوم خودبیافزای هم اگرنظر خواصی دارید منت بگذارید.

وسائل لازم برای انجام سه آزمایش وابسته به هم برای یک نتیجه ./. 1.دوعدد الکترودکربنی خالص.2.آب خالص 50 سی سی .3.ظرف شیشه ای یک عدد.4.منبع تغذیه جریان DC 15000 ولت.

شرح آزمایش اول. دراین آزمایش کاتد- داخل آّب وآند+ درفاصله5 میلیمترینسبت به سطح آب قرارمیگیرد که تنها بوسیله شعاع نوری که درنتیجه تخلیه الکتریکی ویونیزه شدن هوای اطراف وتبدیل اکسیژن به اوزن است با سطح آب    درارتباط میباشد .حال که جریان برقرار است درالکترود –کاتد گاز هیدروژن دراطراف آن آزاد میشود واین

کارتازمانی که جریان برقرار است ادامه دارد.اکنون سئوالاتی اساسی پیش می آید که علوم شیمی وفیزیک توان جواب دادن به آن رانداشته اند .

1-هنگامی که وسائل راطبق نوشته بالا چیدیم ودرکاتد گاز هیدروژن تولید می شود وآند بافاصله باسطح آب قرار میگیرد OH های منفی ودرنتیجه Oهای دوبار منفی کجا

میروند حالا گوی الکترونهای OHهای منفی بطرف الکترود+ که ازسطح آب فاصله دارد انتقال بیابد .چرا آزمایشات  بعدی نشاندهنده اکسیژنهای رادیکالی درآب   ومحیط

آزمایش می باشند ؟ (آهن رادرچندثانیه اکسید کرده وپرمنگنات پتاسیم راسریع بی رنگ می کند و....). شاید بگوید آب اکسیژنه باشد اما اگر مدت 20 روز هم دربرابرنور

خورشید بصورت درباز قرارگیرد بازهم همان خواص اولیه خود راحفظ می کند ؟ وهیچ شباهتی با آب اکسیژنه درآن نیافتیم ؟

2-دراین آزمایش PH محصول تامرز 8/1 پائین می آید درصورتیکه ما H ها راازمحیط ازکاتد بیرون میکنیم ومحیط فاقد H مثبت مولد خاصیت اسیدی می باشد.درحالیکه بدلیل بالا بودن آندیاخارج بودن آن ازآب طبق قوانین الکترولیز بایدOH منفی درالکترولیت بالا رفته ومحیط باید خاصیت بازی به خود بگیرد اما چرا اسیدی می شود؟

3-چرا درمحصول بدست آمده دو واکنش کننده داریم O که پذیرنده الکترون می باشد وh که به محیط خاصیت اسیدی میدهد؟

4-بعضی از اساتید فیزیک باور براثراشعه uv داشتند درحالیکه درآزمایشات بعدی که تنها جای الکترودها را جابجا میکنیم این اثر دیده نمی شود درحالی که اشعهuvهم میتواندآنجاهم باشد؟

آزمایش عکس . دراین آزمایش آب مقطرجدید درظرف ریخته وتنها این بار الکترود آندرادرآب قرار میدهیم والکترود کاتد راباهمان فاصله آزمایش اول قرار میدهیم نتیجه

1-دراینجا چون o ها ازالکترود + خارج میشوند محیط فاقد oفعال میباشد ودیگر آهن را اکسید نمیکند ومحیط پرمنگنات پتاسیم را بیرنگ نمی کند؟

2- اگرالکترود +ازجنس کربن باشد چرا درمحیط هیدروکربن جدید حاصل میشود؟

3- درصورتیکه کاتد بیرون ازآب میباشد وتنها بااشعه وتخلیه الکتریکی باسطح آب درارتباط میباشد واشعه uv هم میتواند اینجا هم باشد چرا همان اثری که درآزمایش اول داشت اینجا نمایان نمی شود ؟

آرمایش سوم . چرا اگر هردوالکترود رامرحله جدید سوم . ازسطح آب درفاصله  5 میلیمتری بالای سطح آب قراردهیم وهردوالکترود بااشعه برسطح آب باآن درارتباط باشند .نه از اکسیژن فعال تولید مرحله اول خبری هست ونه از هیدروکربن جدید مرحله دوم  .وآب همان خواص اولیه خودراحفظ میکند؟

دوستان دانشپژو آنچه که نوشته شده به تکرار دردانشگاه رازی انجام گرفته وبی نتیجه ماند . چرا ؟

 

  
نویسنده : علی میرزای شیخی آبادی 09188376730 ; ساعت ٦:٠۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸٥
تگ ها :

َََََعلوم شیمی وفیزیک جواب بدهند

بنام خدا .

شرح یک آزمایش ساده وناتوانی علوم شیمی وفیزیک در جواب سئوالات بوجود آمده دراین آزمایش.

ابتدا لیوانی راپرازآب کرده(آب مقطر) وبرروی آن چندقطره ازیک هیدروکربن (نفت سفید)میریزیم.

وبا استفاده ازمیله پلاستیکی که ازقبل تهیه کرده ایم ابتدا میله رابه وسیله مقداری پشم که دراختیار

داریم باردارکرده وآرام آرام به سطح هیدروکربن نزدیک کرده درفاصله چند میلیمتری بار منفی جمع

شده برروی میله بر اتمهای هیدروکربن اثر کرده وبدلیل ضعف پیوند درهیدروکربنها وبالابودن میزان

بارمنفی برروی میله نسبت به با رمنفی کربن دریک پیوند هیدروکربن . هیدروژن موجوددر پیوندکربن

رارها کرده وجذب میله باردار می شود.که درآنجا خودرا خنثا ترببیند.اما کربن رادیکا لی جهت خنثا کردن خود

ازآب موجود جذب بنیاد کرده وبدلیل بالا بودن   میزان بنیان گیری کربن نسبت به اکسیژن در پیوند خود

توانسته هیدروژن موجود دریک پیوند oH راگرفته وپیوند جدید cH راحاصل نماید که چگا لی آن ازچگا لی

cH اولیه بیشتر شده درحدی که هم چگال باآب می شود وهیدروکربن جدید درآب وارد ومعلق درآن می ماند

ازطرفی اکسژن که H خودراازدست داده درآب موجود بصورت رادیکا لی فعال باقی می ماند. که قادراست

تیغه آهنی را در چند ثانیه اکسید با اکسیژن بنماید وپرمنگنات پتاسیم را سریعا" بیرنگ سازد واکسید طلا

را احیا نماید. چرا ؟

اما طبق قوانین موجود شیمی .

میله باردار با بارمنفی اگر H راازپیوندcH بگیرد الکترون هیدروژن می بایست در کربن باقی مانده وکربن

یک بارمنفی تولید نماید.واکنون چگونه امکان آن میرود که کربن یک بارمنفی  قادرباشد هیدروژن پیوند

oH رابگیرد ودرمحیط اکسیژن یکبار منفی تولید نماید .حال اگرهم شده باشد چگونه اکسیژن بابار منفی

قادر خواهد بود آهن را اکسید و....... نماید .درحالی که طبق اصول شیمی بنیادی قادربه اکسید کردن

هست که الکترون گیر باشد نه الکترون ده . وبسیاری سئوال بیجواب دیگر که علوم شیمی وفیزیک قادر

به جواب آنها نمی باشند.؟

لازم به گفتن می باشد که تمام آنچکه دربالا قید شده است عملا" آزمایش شده است وآزمایش آن زمان

بر می باشد.  نظرات خود را لطفا" ارسال دارید.   

نویسنده : علی میرزای شیخی آبادی 09188376730 ; ساعت ۱٢:٤۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸٥
تگ ها :

اندک توضيحی درمورد هيدروژن

بنام خدا .

ازهیدروژن چه میدانید؟

هیدروژن یکی ازدوبنیان تشکیل دهنده آب ودرنهایت جهان هستی می باشد. که قسمت اعظم اتم آب راتشکیل میدهد .(اتم جدید) طبق قوانین حاکم آب مولکولی است نه اتمی اما با اراعه الگوی اتمی بدست آمده وتثبیت آزمایشگاهی آن برما مشخص می شود .که نوع آفرینش به گونه ای دیگراست

وما باید بادید جدیدی به چگونگی وساختار جهان ماده نظر کنیم.

طبق آزمایشات اینجانب Hنتنها دارای یک الکترون در مدار خودنمی باشد بلکه چهارلایه ازهفت لایه بابار+ازاتم هفت لایه ای راتشکیل میدهد که دارای

N ذره مشخص بوده که درتعاریف کلی  اتم بعدا" بیان خواهد شد.

H چهار لایه ای N ذرای درهرلایه خود هرگاه با سه لایه با  N   ذره منفی از o اکسژن اتم هفت لایه ای آب راحاصل نماید .در حاصل بدست امد ه  اگر تعداد ذرات – یا+ را درهر لایه تغییر دهیم محصول بدست آمده دیگر آب نیست. برای تولید آب به طلا با ید تغییرات را درH ایجاد کرد . ( هرگاه بتوانیم تعداد ذرات + درچهارلایه بنیان هیدروژن موجود درآب از n به n+n ذره بابار +برسانیم آب رفته رفته تبدیل به طلا می شود.حال اگر ذرات منفی را دراتم

آب افزایش دهیم آب تبدیل به آهن می شود......)

این عمل که کاملا" آزمایش شده می باشد برما مشخص میکند که  افزایش H درفلز کردن آب ونقش آن در ایجاد عناصر گوناگون چگونه عمل می کند.

در هیدروکربنها با فرمول nH هرگاه تعداد ذرات بابار +دربنیان H هیدروکربن در چهار لایه آن تعداد ذرات هر لایه از n به n+n ذره +درهر لایه برسانیم

یا nH رابه nH+xH برسانیم . هیدروکربن رفته رفته منجمد تا جای که تبدیل به الماس خواهد شد.

هیدروژن هنگامیکه دراتم قرار میگیرد خنثا وهر گاه بتوانیم به طریقی آنرا رادیکالی سازیم .تحت هیچ شرایطی حتا برای زمان یسیار بسیار اندک هم خودرادرحالت رادیکالی حفظ نکرده وباترکیبات هم جوار خود  واکنش انجام داده وآنرا هیدریده میکند........../

  
نویسنده : علی میرزای شیخی آبادی 09188376730 ; ساعت ٦:٢٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٥ آبان ،۱۳۸٥
تگ ها :

مقدمه

خدمت شما استاد گرامی ودانشجو ومحقق ارجمند سلام.

اینجانب علی میرزایی شیخی آبادی 20سال از عمر خودراصرف تحقیق درعلوم پایه نموده که بلطف خداوند توانسته ام در این علوم بنتایج بسیار متحول کننده ای نائل شوم  که درذیل به آنها اشاراتی خواهم نمود.باشما خوانندی محترم هستم درهر موقعیت علمی که هستی بیاد بیاور که درمقاطع مختلف تحصیلی خود چگونه اتم در ذهن شما جای گرفت باتوجه بتعاریفی  که معلمان برای شما داشته .

اتم دارای هسته ومدارات الکترونی می باشد ..........    و شما خوانندی محترم تنها امر بپذیرش آن گفتار کرده وبدون هیچ گونه کنجکاوی دراین تعاریف گفتاری آنرا درحکم یک قانون ثابت پذیرفته وامروز

با تمام وجود خود ازآن انباشته های ذهنی دفاع کرده بدونه آنکه به آن ایمان داشته باشید یا آنکه آنرا درگوشه ای از آزمایشگاه خود یا دانشگاه دیده باشید تنها بگفتار اساتید خود حکم در پذیرش داشته اید.

امروز اگرمحقیقی پای درمیدان علم بگذارد وشمارا به آنچه که خوانده اید ودرذهن ثبت کرده اید نهی کند  به حق باتوجه به داشته های ذهنی خود دربرابر این گفتار جدید ونوع به مجادله پرداخته واز صور ذهنی خود حمایت می نماید حتا اگر به درست بودن الگوی جدید ایمان هم داشته باشید. واین همان الگوی تضاد جایگزینی می باشد که انسان با گذشت زمان خواهد پذیرفت کدام راباید بپذیرد .

لذا اینجانب هم با اراعه قوانین جدید در علوم پایه بااساتید متعصب اصل تضاد جایگزینی راداشته باوجود اینکه دراصل جدید اراعه شده اینجانب آزمایش جلوتراز تئوری بوده . لذا تعصب بر انباشته های

ذهنی خود داشته اساتید. باوجود دیدن آزمایشات گوناگون که مسئالی طرح رد یک قانون شیمی یا فیزیک حاکم  مطرح مینماید وباوجودپذیرش آزمایشات گوناگون  وتضاد آن با قوانین حاکم باز سخن مخالفت سر می زنند وبرای هر آزمایش وتئوری جدید تعاریفی ازخو د بروز می دهند که سعی برانصراف شخص رادارند

باشما دانشجویان محترم درشاخه های شیمی وفیزیک هستم .درفراگیری اصول وقوانین شاخه های مختلف خود با تردید درفراگیری برخورد کنید . لذا بنام

خالق هستی آفرین اکثر قوانین علوم پایه بزودی دست خوشه تحوتات جدیدی قرار خواهد گرفت.

اینجانب با توجه به آیات قرآن کریم توانسته عنصر مادر واولیه درتشکیل جهان هستی رابدست آورم. درسوره انبیا آیه 30 خداوند بزرگ میفرماید(وازآب

کل اشیا را احیا کردیم ....)وامروز بعدازسالها تحقیق به صراحت تثبیت گر این آیه مبارک هستم وتوانسته ام آب دوبار تقطیر رابه عناصری چون(طلا.

آهن.مس......)تبدیل نمایم که باشد تاکافران به آفرینش جهان هستی ایمان آورند.

خداوند هستی آفرین درآیه ای از کتاب آسمانی خود بصراحت ساختار وساختمان  اتم را تشریح کرده  که اسم سوره وآیه مبارکه  بماند. لذا برحسب وپشتوانه این آیه توانسته ام الگوی اتمی را طرح اراعه

نمایم که علوم پایه رادگرگون می نماید .وبر حسب این الگو (اولین اکسیژن بدون هسته رادرآزمایشگاه خود حاصل نمایم .آزمایشات عملی وتثبیت شده ای چون هیدریدعناصر درآند . ازدست دادن هیدروژن عناصر هیدرید شده درکاتد واحیا آن عنصر درکاتد .تولید اولین هیدروکربن با پیوند H آب به یک کربن خالص وتوليد اولين هيدروکربن سنگينتر ازآب......../

 

           

 

  
نویسنده : علی میرزای شیخی آبادی 09188376730 ; ساعت ۱:٠٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٥ آبان ،۱۳۸٥
تگ ها :

 

این وبلاگ متعلق به علی می باشد   
نویسنده : علی میرزای شیخی آبادی 09188376730 ; ساعت ۱۱:٥۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٢ مهر ،۱۳۸٥
تگ ها :